บริษัท ไพศาลเมทัลเทค จำกัด (PMT)

(ตั้งกวงไต๋ หรือ ไพศาลโลหะกิจ เดิม)

เปิดดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะแผ่น ด้วยกระบวนการ ตัด พับ ปั๊ม โดยทีมบริหารและช่างที่ความชำนาญมากกว่า 50 ปี นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางกว่า 6000 ตารางเมตร พร้อมด้วยอุปกรณ์การขนย้าย ถ่ายสินค้าที่สะดวกต่อการขึ้น และ ลง ชิ้นงานโลหะทุกขนาด

   
 
 

 

https://www.facebook.com/paisalmetaltech