ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้บริการแก่ผู้สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 
เลขที่ 27/9 หมู่ที่ 11 ซ.ธนสิทธิ์
ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
 
โทร. 0-2750-6100 , 06-5391-6563
โทรสาร 0-2044-5046
 
email : paisalmetal@hotmail.com
id line : paisalmetal